Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 89352Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Graafsedijk 14 te Beers NB

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het bouwen van een woning (zaaknr.: Z/20/248103)

Locatie: Graafsedijk 14, 5437 NG Beers NB

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600