Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2020, 88465Overige besluiten van algemene strekkingVergoeding leerlingenvervoer voor kosten eigen vervoer

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

 

gelet op de artikelen 10, 13 en 18 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Reusel-De Mierden 2014

 

overwegende dat per 1 januari 2020 de Reisregeling binnenland is vervallen en deze Reisregeling niet meer als grondslag kan dienen voor de basis van een kilometervergoeding voor het leerlingenvervoer

 

 

B E S L U I T E N:

 

 

 

 

 • 1.

  De vergoeding per kilometer voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer (artikel 10, lid 2 en artikel 13, lid 5 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Reusel-De Mierden 2014).

 • 2.

  De vergoeding per kilometer voor de eigen auto bedraagt € 0,39 per kilometer.

 • 3.

  De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt.

 • 4.

  Dit besluit is bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

 

Reusel-De Mierden, 31 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

secretaris

Mw. A.J.M.H. van de Ven

burgemeester