Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 88345Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Raadhuisplein 7, 5388 GM te Nistelrode

Het realiseren van 2 appartementen en aanpassen gevels van 't Pumpke

 

Datum ontvangst: 01-04-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze