Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 88337Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Hoef 25, 5388 EL te Nistelrode

Het verbouwen van de wonig

 

Datum ontvangst: 31-03-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze