Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 88299Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning APV Kalberg, 1d in Maarheeze

De gemeente heeft op 31 maart 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer APV/BW 20035 voor een evenementenvergunning op locatie Kalberg, 1d in Maarheeze. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Evenement tbv middeleeuws gildefeest op 4 en 5 juli 2020

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 2 april 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.