Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 87170Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Deken van der Cammenweg 9, 5384 LV te Heesch

Het verhogen van het dak van het hoofdgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Datum ontvangst: 31-03-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze