Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 87Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Haver 7, 5384 XA te Heesch

Het plaatsen van dakkapellen

 

Datum ontvangst: 15-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze