Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. Er is op 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. De gemeente vertrouwt er op dat iedereen dat doet.

Daarnaast is er een aanwijzingsbesluit uitzondering markten vastgesteld. Deze uitzondering voor markten is gemaakt omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

> Lees de noodverordening

> Lees het aanwijzingsbesluit uitzondering markten 

Maatregelen

 • Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020.

 • Het is verboden om met een groep van 3 personen of meer op straat en in openbare gebouwen te zijn als je dichter op elkaar bent dan 1,5 meter.

 • Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar met meer samenspelen onder toezicht van een ouder/verzorger)

 • Verpleegtehuizen en woonvoorzieningen zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen. Lees meer over het kabinetsbesluit. Er wordt alleen bezoek toegelaten als een patiënt in stervensfase verkeert.

 • Er vindt geen regulier onderwijs plaats op scholen en universiteiten. Kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen wel naar school. Een lijst met vitale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 • Kinderopvang moet zijn gesloten met uitzondering voor de opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.

 • Alle eet- en drinkgelegenheden, casino’s, coffeeshops en speelhallen moeten zijn gesloten In alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops kan alleen nog worden afgehaald.

 • Inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden beoefend moeten zijn gesloten, bv kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattoo shops.

 • Het is verboden om contactberoepen, zoals bijvoorbeeld de kapper aan huis, de rij-instructeur.of een (sport)masseur uit te oefenen.

 • Bij noodzakelijke medische indicaties zijn individuele uitzonderingen mogelijk.

 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en escort services moeten zijn gesloten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

De maatregelen gelden voor het hele land en zijn geldig tot en met 6 april. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 juni.

Bekijk maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus op Rijksoverheid.nl

Naar boven