Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 85337Beschikkingen | afhandelingZondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 4 oktober 2020 van 12.00 uur tot 16.00 uur tijdens het Oogstfeest.

Het besluit is verzonden op 6 april 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 6 april 2020