Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 84916Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Pastoor Plegtstraat 3 in Oldenzaal

De gemeente heeft op 30 maart 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 52461-2019 voor een omgevingsvergunning op locatie Pastoor Plegtstraat 3 in Oldenzaal te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft:

  • het verbouwen van een woning.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt: 18 mei 2020.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.