Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 84079Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteel 4, 5473 VA te Heeswijk-Dinther.

Het kappen van 1 eik en 1 beuk, deze zijn rot en een gevaar.

datum ontvangst: 20 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze