Gemeenteblad van Sint Anthonis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisGemeenteblad 2020, 8402Beschikkingen | aanvraagBroekkant 2 in Wanroij (aanvraag omgevingsvergunning)

Op 30 december 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van luchtwassers ingekomen.

 

Bezwaar

U kunt nog geen bezwaar indienen. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen op deze aanvraag.

 

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.