Gemeenteblad van Sint Anthonis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisGemeenteblad 2020, 8399Beschikkingen | afhandelingBoekelsebaan 5 in Landhorst (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.