Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 83568Beschikkingen | aanvraagStranden gemeente Veere, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het egaliseren van de stranden

Op 6 februari heeft de aanvrager de aanvraag ingetrokken.

tegen het intrekken van een aanvraag is geen bezwaar en beroep mogelijk.