Gemeenteblad van Pekela

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaGemeenteblad 2020, 83313Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Doorsneeweg, bouw/handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van het reeds vergunde zonnepark

Locatie: Doorsneeweg te Nieuwe Pekela

Datum ontvangst: 20 maart 2020 (zaaknummer 113293)