Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2020, 83271Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Stationsstraat 4, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor: het toevoegen van één woning

Locatie: Stationsstraat 4, 9641 KE Veendam

Datum ontvangst: 25 maart 2020 (zaaknummer 113691)