Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 82830Beschikkingen | aanvraagMelding Activiteitenbesluit Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden: voor het starten van een bedrijf voor de opslag en werkzaamheden aan bestaande (drijvende) steigers (zaaknummer Z2020-00000581)

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 1050).