Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 82465Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Tramstraat 15, 5388 GE te Nistelrode

Het verbouwen van de woning

 

Datum ontvangst: 24-03-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze