Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 8210Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 7 januari 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 7 januari 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Monument Levenslicht

Het college heeft besloten deel te nemen aan het project Levenslicht. Het tijdelijke monument Levenslicht biedt Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om gezamenlijk de inwoners te herdenken die slachtoffer geworden zijn van de Holocaust.

Mandaat aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Het college heeft ingestemd met het mandateren van de regionaal commandant brandweer voor de aanwijzing van toezichthouders brandveiligheid.

Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding Sportpark Den Donk Oisterwijk

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van Sportpark Den Donk en de verdere landschappelijke inrichting van het plangebied.

Discussienota Bienekebolders

Het college heeft besloten om de discussienota over De Bienekebolders aan te bieden aan de raad ter bespreking tijdens de raadsontmoeting van 30 januari 2020.