Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 81708Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Bentheimerstraat 35 in Oldenzaal

Op 23 maart 2020 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Bentheimerstraat 35 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 12869-2020. De melding betreft:

  • het slopen van een berging en verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.