Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2020, 81366Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg (kadastrale sectie L 3103), het bouwen van twee loodsen ten behoeve van het akkerbouwbedrijf, (besluit verlengen beslistermijn)

Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Datum verzending besluit: 25 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de beslistermijn van onderstaande omgevingsvergunning is verlengd met 6 weken.

Borger

Strengenweg (kadastrale sectie L 3103), het bouwen van twee loodsen ten behoeve van het akkerbouwbedrijf, 8021-2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn (ingaande op de eerste dag na verzending van het besluit) kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden ingezien tot 6 weken na publicatie.

Wij werken op afspraak bij het Klantcontactcentrum. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.