Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 81325Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen kennisgeving besluit Admiraal de Ruyterweg 2 in Egmond aan Zee Omgevingsvergunning 18 maart 2020 WABO1901977

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 18 maart 2020 zes wekenter inzage in het gemeentehuis. Een belanghebbende kan binnen zes weken na19 maart 2020 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Holland,postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.