Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 80880Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, The Duke Golf, Slotenseweg 11, 5388 RC Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend om terrasmeubilair te plaatsen op het voor publiek toegankelijke (verharde) gedeelte van de weg, gelegen bij

The Duke Golf, Slotenseweg 11, 5388 RC Nistelrode.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.