Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 80680Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Aalreep 16

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Aalreep 16, 3192SE, reconstructie plein en keermuur achter school Aalreep. Tijdens de werkzaamheden is in overleg met het Gebied besloten een extra boom (els) te rooien, deze zou instabiel worden bij het vervangen van de keermuur. De boom is direct gerooid i.v.m. de voortgang van het werk (aanvraagdatum 23-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00458).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.