Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 80659Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Asterlo 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Asterlo 1, 3085AD, plaatsen van een nieuwe gaskoeler op een nieuwbouwpand waar de Albert Heijn in gevestigd gaat worden + plaatsen van nieuwe gevelsigning (reclame) (aanvraagdatum 05-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00115).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.