Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 80437Beschikkingen | aanvraagPlaatsen van een tijdelijk kantoorgebouw De Willem Ruysstraat 99

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een tijdelijk gebouw met kantoorfunctie t.b.v. ca. 100 werkplekken over 2 bouwlagen op het adres De Willem Ruysstraat 99 in Vlissingen (18-03-2020)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.