Reclamebeleid Súdwest-Fryslân

Op 20 december 2016 stelde het college het Reclamebeleid Súdwest-Fryslân vast en op 30 december 2016 is het beleid in werking getreden.

Reclame trekt aandacht maar mag niet niet leiden tot chaos en wildgroei. Teveel reclameborden kan bovendien leiden tot verkeersonveilige situaties. Om die reden hebben wij beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van reclameborden.

Iedereen die losse buiten-reclame-uitingen wil plaatsen moet dat in principe in de vast reclamedisplays van Centercom doen. Omdat deze maatregel een behoorlijke impact heeft is voor bepaalde gevallen een uitzondering in het beleid opgenomen. Het gaat hierbij om evenementenreclame. Deze reclame-uitingen mogen onder bepaalde voorwaarden nog wél buiten de vaste reclamedisplays worden geplaatst. Daarnaast is ook een uitzondering gemaakt voor reclame voor de verkiezingscampagnes. Ook voor deze vorm van reclame gelden een aantal criteria.

Het reclamebeleid is destijds wel bekendgemaakt, maar zonder toevoeging van de beleidsregels. Deze zakelijke mededeling zorgt daar alsnog voor. Het reclamebeleid is nu als bijlage opgenomen bij deze mededeling.

 

Naar boven