Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 79964Beschikkingen | afhandelingHoek Langendam/D. Koddelaan in Zoutelande, ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van twee vrijstaande woningen

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO46640451

 

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee vrijstaande woningen.

 

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf 26 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het digitale ontwerpbesluit is vanaf dan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0717.0156OVLanKoZld-OW01.Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of email: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan. Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak en dan alleen voor urgente zaken.

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.