Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2020, 79907Beschikkingen | afhandeling(van rechtswege) verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Landweerweg 12A te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningvan rechtswege is ontstaan:

 

Landweerweg 12A te Venlo

Voor het aanpassen van bestaande horeca, het plaatsen van een (voorzet)-gevel en hekwerk, het veranderen van een schuur en het aanbrengen van handelsreclame

Verzonden op 24 maart 2020

Kenmerk 927293

 

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

 

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo,binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.