Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2020, 7972Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Kluisstraat 17 b te Ommel

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Kluisstraat 17 b te Ommel

het aanleggen van een inrit 19-12-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.