Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 79130Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan ‘Grootslagweg 15 in Andijk’, gemeente Medemblik

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan het bestemmingsplan “Buitengebied” te wijzigen voor het perceel Grootslagweg 15 in Andijk.

 

Het ontwerp wijzigingsplan gaat over het vergroten van het agrarisch bouwvlak tot twee hectare, ten behoeve van het uitbreiden van het agrarisch bedrijf, met een bedrijfsgebouw en kassen.

 

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vanaf 27 maart 2020 zes weken inzien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0420.WPGrootslagweg15-ON01).

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.