Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 78942Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 maart 2020 tot en met 18 maart 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Hazeldonk 8, Langeweg

bouwen van een kantoor

17 maart 2020

Tonsedijk 22, Klundert

bouwen van een loods

18 maart 2020

Noordhoek 26, Noordhoek

uitbreiden van de woning aan de zijgevel en de achterzijde

17 maart 2020

Kreekweg 1, Heijningen

uitbreiden van de reeds vergunde huisvestingsvoorzieningen voor tijdelijke seizoensarbeiders

18 maart 2020

De Kreeck 38, 40, 44, 48, 50 & 52 t/m 66 Klundert

renoveren van 13 woningen

17 maart 2020

De Kreeck 26 t/m 36, Klundert

renoveren van 6 woningen

12 maart 2020

tegenover Zilvermeeuw 5, Fijnaart

realiseren van een vlonder met trap

18 maart 2020

Zeestraat 9, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak

17 maart 2020

Hoornbloemstraat 17 t/m 27 (oneven), Zevenbergen

renoveren van 6 woningen

18 maart 2020

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.