Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 78900Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gedeputeerde Laanweg 57, Andijk week 13

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de woning en bouwen van een loods

met verzenddatum 17-03-2020

 

Uiterlijk op 05-05-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.