Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 78469Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluiten 2*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2020W0101

Edeseweg 6733 AE Wekerom

het plaatsen van een uitkijkpunt op De Belt

20-3-2020

 

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W2152

Kierkamperweg Bennekom

het wijzigen op reeds verleende vergunning bouw apprtementengebouw

16-3-2020

 

 

 

16-3-2020

2020W0163

Laarweg 81

het kappen van 1 blauwspar

19-3-2020

 

6721 DC Bennekom

 

19-3-2020

2019W2848

Margrietlaan 52

het bouwen van een dakkapel

18-3-2020

 

6721 EP Bennekom

 

18-3-2020

2018W1949

Brigadelaan achter nr. 47 Ede

plaatsen van een koelinstallatie

19-3-2020

 

 

 

19-3-2020

2020W0391

De Ruyterstraat 24

plaatsen van een dakopbouw

19-3-2020

 

6712 DS Ede

 

19-3-2020

2020W0044

Dr. Hartogsweg Enka terrein, deelplan J3

het bouwen van 7 woningen

16-3-2020

 

6717 LR Ede

 

16-3-2020

2020W0382

Gerard Doustraat 90

het uitbreiden van de woning aan de voorzijde

18-3-2020

 

6717 MN Ede

 

18-3-2020

2019W2908

Jennerstraat 10

het bouwen van een bedrijfshal en aanleg uitrit

16-3-2020

 

6718 XS Ede

 

16-3-2020

2019W2874

Kastelenlaan en diverse andere lokaties gemeente Ede

het plaatsen van acht digitale billboards

20-3-2020

 

 

 

20-3-2020

2019W2870

Klinkenbergerweg nabij Frisokazerne Ede

het kappen van 22 bomen

18-3-2020

 

 

 

18-3-2020

2020W0127

Lindenhorst parkeerplaats Ede

het kappen van 1 knotwilg

17-3-2020

 

 

 

17-3-2020

2020W0129

Nettelhorst thv nr. 88

het kappen van 1 Hongaarse eik

17-3-2020

 

6714 MG Ede

 

17-3-2020

2019W2734

Ohmstraat 7

het bouwen van een loods

19-3-2020

 

6716 BA Ede

 

19-3-2020

2020W0062

Radonstraat 4

het uitbreiden van de bedrijfsruimte

16-3-2020

 

6718 WS Ede

 

16-3-2020

2019W2851

Stationsplein

het kappen van 9 paardenkastanjes

18-3-2020

 

6711 PN Ede

 

18-3-2020

2020W0527

Stationsweg 21

het kappen van 1 paardenkastanje

19-3-2020

 

6711 PJ Ede

 

19-3-2020

2020W0156

Veenderweg 22

het afwijken bestemming bedrijfswoning

16-3-2020

 

6712 AB Ede

 

16-3-2020

2020W0099

Verlengde Maanderweg 55 6713 LE Ede

het plaatsen van een dakopbouw op de schuur en maken overkapping

16-3-2020

 

 

 

16-3-2020

2020W0225

Wagenaarlaan 23

het plaatsen van een erker en vernieuwen kozijnen eerste verdieping

18-3-2020

 

6711 GA Ede

 

18-3-2020

2019W2869

Zuidplein Ede

het kappen van 17 witte paardenkastanjes

18-3-2020

 

 

 

18-3-2020

2019W2854

Ruitenbeekweg 53

het kappen van 2 eiken

16-3-2020

 

6741 HA Lunteren

 

16-3-2020

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2020W0132

Seltershof 1

het kappen van 1 esdoorn

20-3-2020

 

6721 AT Bennekom

 

 

2019W2976

Ariën Thomassenstraat 4 6711 XL Ede

het plaatsen van een dakkapel

17-3-2020

2020W0131

Beatrixlaan 5

het kappen van 3 fijnsparren

16-3-2020

 

6713 PR Ede

 

 

2020W0147

Bongeveen 19

het bouwen van een dakkapel

18-3-2020

 

6718 MS Ede

 

 

2020W0222

Gendtsewaard 23

het plaatsen van een erfafscheiding

20-3-2020

 

6718 NB Ede

 

 

2020W0392

Hessenweg 74

legaliseren paardenbak

17-3-2020

 

6718 TD Ede

 

 

2020W0319

Kazernelaan 13

het kappen van 2 coniferen

20-3-2020

 

6711 RJ Ede

 

 

2020W0228

Tilanuspark 9

het kappen van 1 esdoorn

20-3-2020

 

6716 EE Ede

 

 

 

 

Geweigerde vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W2958

Edeseweg 24

het kappen van 1 esdoorn

20-3-2020

 

6721 JW Bennekom

 

20-3-2020

2019W2893

Nassaulaan 36

het kappen van 1 conifeer

16-3-2020

 

6721 DZ Bennekom

 

16-3-2020

2019W2555

Verlengde Parkweg 65

het aanleggen van een uitrit

18-3-2020

 

6717 GM Ede

 

18-3-2020

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W0106

Verlengde Arnhemseweg Otterlo, sectie D, 754 Ede

het kappen van 1 zomereik

16-3-2020

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020BL033

Swammerdamlaan 2 C

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

20-3-2020

 

Bennekom

 

 

2020M0088

Spitsbergenweg 2

melden van beëindiging van bedrijf

16-3-2020

 

6718 PK Ede

 

 

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W0601

Molenstraat 67

het vervangen van dakpanelen, kozijnen en voordeur

18-3-2020

 

6712 CS Ede

 

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.