Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 78461Beschikkingen | aanvraagAanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen algemeen 1*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

 

 

 

 

2020W0620

Alexanderweg 33

verplaatsen van de inrit

17-3-2020

 

6721 HD Bennekom

 

 

2020W0618

Bornweg 4

het kappen van 1 Amerikaanse eik

9-3-2020

 

6721 AH Bennekom

 

 

2020W0621

Bornweg 3

het kappen van 2 berken

13-3-2020

 

6721 AH Bennekom

 

 

2020W0639

Edeseweg 115

het bouwen van een aanbouw

17-3-2020

 

6721 JT Bennekom

 

 

2020W0645

Hullenberglaan 2

het bouwen van een aanbouw

18-3-2020

 

6721 AM Bennekom

 

 

2020W0631

Molenstraat 55

het bouwen van een bijgebouw

17-3-2020

 

6721 WK Bennekom

 

 

2020W0628

Achterdoelen 25

het verbouwen pand t.b.v. brandveiligheid

17-3-2020

 

6711 AV Ede

 

 

2020W0623

Arnhemseweg 70

het kappen van 1 den

16-3-2020

 

6711 HG Ede

 

 

2020W0648

Cloeckendaal 11

het bouwen van een dakkapel

18-3-2020

 

6715 JJ Ede

 

 

2020W0619

Lassuslaan 18

het kappen van 1 spar

9-3-2020

 

6711 EH Ede

 

 

2020W0636

Nizolaan 4

wijziging voorschriften

18-3-2020

 

6718 ZC Ede

 

 

2020W0622

Ranonkellaan 23

het kappen van 1 conifeer

16-3-2020

 

6713 GK Ede

 

 

2020W0655

Van den Boschlaan 119 6717 ZD Ede

het aanpassen van de oprit

19-3-2020

2020W0641

Voorsterweg 2

het bouwen van een dakkapel

17-3-2020

 

6717 GS Ede

 

 

2020W0664

Kraaikamperweg 5 A

het afleveren van Ad Blue

20-3-2020

 

6732 EN Harskamp

 

 

2020W0608

Boslaan 68

interne aanpassingen

13-3-2020

 

6741 KG Lunteren

 

 

2020W0607

Dorpsstraat 64

het bouwen van een supermarkt en appartementen

13-3-2020

 

6741 AM Lunteren

 

 

2020W0614

Engweg 42

het kappen van 1 eik

3-3-2020

 

6741 CZ Lunteren

 

 

2020W0610

Hertenlaan 37

interne aanpassingen

13-3-2020

 

6741 BG Lunteren

 

 

2020W0663

Hessenweg 103

een werktuigenberging, verharding en een paardenbak

20-3-2020

 

6741 JP Lunteren

 

 

2020W0626

Klomperweg 51

het bouwen van een bijgebouw

16-3-2020

 

6741 PD Lunteren

 

 

2020W0616

Molenparkweg Oost 13

het kappen van 1 lariks

9-3-2020

 

6741 ZS Lunteren

 

 

2020W0650

Molenweg 71

afwijken van bestemmingsplan t.b.v. B&B en plaatsen kozijn en zonnepanelen

18-3-2020

 

6741 KK Lunteren

 

 

2020W0651

Schansweg Lunteren

het bouwen van een schuilstal voor schapen

19-3-2020

2020W0617

Valkseweg Oost 42

het kappen van 1 fijnspar

9-3-2020

 

6741 ZJ Lunteren

 

 

2020W0615

Slingerlaan 12

het kappen van 1 Amerikaanse eik

6-3-2020

 

6731 CL Otterlo

 

 

2020W0646

Edeseweg 57

het kappen van 1 kastanjeboom

18-3-2020

 

6733 AC Wekerom

 

 

2020W0624

Wekeromse Buurtweg 20

het kappen van 1 beuk

13-3-2020

 

6733 BE Wekerom

 

 

 

 

(*1) Zienswijze

Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de

aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het

indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvragen start vanaf datum indiening. Bij een

aanvraag om kaptoestemming wordt in ieder geval twee weken gewacht met het nemen van een besluit. Zorgt u er daarom voor dat een reactie binnen deze termijn bij ons bekend is.