Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2020, 7833Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Kluisstraat 17 a te Ommel

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Kluisstraat 17 a te Ommel

het aanleggen van een inrit 9-1-2020

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wilt u stukken in het gemeentehuis komen inzien? Neem dan contact op met het KCC voor het maken van een afspraak.