Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 78268Beschikkingen | afhandelingHoreca- en Exploitatievergunningen

Horeca- en Exploitatievergunningen

Soort

Omschrijving

Datum ter inzage

Drank- en Horecawetvergunning

WIJZIGING Bowlingcentrum Groeneveld V.O.F., De Halte 19 in Ede

25 maart 2020

Bezwaar burgemeester

Bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dat kan op de volgende wijze:

  • met het webformulier ‘Bezwaarschrift indienen’ op www.ede.nl/bezwaarmaken;

  • met een brief: deze stuurt u aan postbus 9022, 6710 HK Ede.

 

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder de activiteit uitvoeren. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening.

 

U kunt op de volgende wijzen beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen: