Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 78060Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heeswijkseweg 7, 5473 KV te Heeswijk-Dinther

Het plaatsen van 4 vlaggenmasten

 

Datum ontvangst: 20-03-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze