Ingekomen melding lozing buiten inrichting, percelen C889, 893 en 913 in Westerhoven, lozen van grondwater afkomstig van ontwatering om de poeren van een brug te realiseren t.b.v. de aanleg van de N69

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2019-1875

Meldingsdatum: 20 december 2019

Omschrijving: percelen C889, 893 en 913 in Westerhoven, lozen van grondwater afkomstig van ontwatering om de poeren van een brug te realiseren t.b.v. de aanleg van de N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven