Verleende vergunningen

Gewijzigde standplaatsvergunning

 • -

  Verleend aan Black Rose Waddinxveen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 voor de verkoop van bloemen op vrijdag op de standplaatslocatie Zuidplas.

Standplaatsvergunning

 • -

  Verleend aan FruitConcept voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 voor de verkoop van fruit op dinsdag op de standplaatslocatie Zuidplas.

Melding uitrit

 • -

  Brugweg 43

 • -

  Jacob Catslaan 1

 • -

  Verbreding uitrit Noordkade 100

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u het bezwaar indient;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 25 maart 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven