Verkiezingen gemeenteraad, benoeming leden van de gemeenteraad

 

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veere

maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet bekend,

dat bij besluit van 19 maart 2020

 

 

de heer J.A. de Buck, wonende te Oostkapelle

de heer B.L.H. van Hese, wonende te Zoutelande

de heer A. van Vliet, wonende te Vrouwenpolder

 

benoemd zijn verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens ontslag van de heer L.A. Roelse, de heer P.A.C. Wisse en de heer C. Maas.

 

Domburg, 19 maart 2020

De voorzitter voornoemd,

drs. R.J. van der Zwaag

 

Naar boven