Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 77099Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 41, 5384 TA in Heesch.

Het kappen van 1 eik in verband met scheef gegroeid, gevaar.

datum ontvangst: 16 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure.

Heesch, 25 maart 2020