Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 77086Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning nabij Hoofdstraat 1 t/m 72, 5473 AN en 5473 AS in Heeswijk-Dinther.

Het kappen van 34 linden voor werkzaamheden herinrichting Traverse.

datum ontvangst: 17 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure.

Heesch, 25 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.