Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2020, 76865Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning - Mariaveld 28 - Montfort

Mariaveld 28, 6065 ET Montfort: het bouwen van twee slaapkamers op een dakterras. Periode bezwaar: 13 maart t/m 24 april 2020. Reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.