Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 76819Plannen | ruimtelijkONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN “ZEEHAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK”

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40) onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan was beroep aangetekend. Op 18 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over deze beroepschriften. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het plan is te bekijken via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.