Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 76625Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 17 maart 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 17 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Privacyreglement gebruik telefoon, internet en email

Het college heeft besloten het privacyreglement gebruik telefoon, internet en email vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het internet- en emailprotocol 2012, zoals vastgesteld op 28 augustus 2012.

 

2e fase Maatpact

Het college heeft besloten deel te nemen aan het regionaal project Maatpact fase 2 en hiervoor casussen van huishoudens aan te leveren, bij te dragen aan de financiering en in te stemmen met de bekostigings- en afrekensystematiek (voor zowel fase 1 als fase 2) en een raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Digitale Sociale Kaart

Het college heeft besloten mijnbuurtje.nl te gebruiken als oplossing voor de digitale sociale kaart in Oisterwijk. Het college heeft vastgesteld dat de digitale sociale kaart eigendom wordt van de Oisterwijkse samenleving en hiervoor beheerd wordt door een werkgroep van de VHVO. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Strijdplan sociaal domein

Het college heeft besloten het strijdplan sociaal domein ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Raadsinformatiebrief asbest in verbindingen rioolbuizen

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief ‘asbest in verbindingen rioolbuizen’.

 

Beantwoording Artikel 34 vragen inzake reis wethouder Vatta

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van fractie VVD inzake de reis van wethouder Vatta naar de International Women’s Conference in India.