Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2020, 7590VerordeningenWijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met functiecode 8414 en 8330 tot het nemen van besluiten o.g.v. de:

  • -

   Subsidieregeling ‘Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg’;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.

 

Hardenberg, 8 januari 2020

 

De Algemeen Directeur,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting