Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 73948Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Gerrit de Vriesweg 16 in Andijk (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het gebruik van de woning voor het huisvesten van vier buitenlandse werknemers en het brandveilig gebruiken van de woning voor vier buitenlandse werknemers op het perceel Gerrit de Vriesweg 16 in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 maart 2020 alleen op afspraak zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. U kunt een afspraak maken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.