Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 73939Beschikkingen | afhandelingVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Cornelis Kuinweg 33A t/m M (behoudens I en J) in Andijk (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf voor het huisvesten van maximaal 30 buitenlandse werknemers aan de Cornelis Kuinweg 33A t/m M (behoudens I en J) in Andijk.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 20 maart 2020 alleen op afspraak zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. U kunt een afspraak maken via (0229) 85 60 00.

 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.