Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 73549Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Poelderstraat evenemententerrein, Budel

De gemeente heeft op 16 maart 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer APV/BW 19487 voor een evenementenvergunning op locatie Poelderstraat evenemententerrein in Budel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Evenement 66 jarig bestaan Buulder Buk, evenemententerrein Poelderstraat in Budel

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 maart 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.